Shpërnda:

Atlantik Sha: Sigurimi TPL (Përgjegjësi Ndaj Palëve të treta)

Pavarësisht përpjekjeve tona më të mira për të qenë vigjilentë në rrugë dhe për të marrë masat e nevojshme në një ditë me mot të keq, ende ndodhin aksidente. Sigurimi i automjeteve është aty për t’ju mbrojtur juve dhe të dashurit tuaj nga aksidentet. Përveç sigurimit të aksidenteve, sigurimi i përgjegjësisë ndaj palëve të treta (TPL) është një formë e rëndësishme mbrojtjeje për sigurimin e automjeteve.

Edhe nëse bëni gjithçka që mundeni për të shmangur dëmtimet dhe lëndimet, ato shpesh mund të çojnë në probleme me padi. Ky artikull shpjegon se çfarë është sigurimi i detyrueshëm i përgjegjësisë ndaj palëve të treta dhe çfarë mbulon ai.

Çfarë është sigurimi i përgjegjësisë ndaj palëve të treta?

Sigurimi i përgjegjësisë ndaj palëve të treta është një lloj sigurimi që ju mbron nëse ju paditeni për dëmtime të shkaktuara nga ju të pronës së dikujt tjetër. I njohur gjithashtu si “sigurimi i përgjegjësisë ligjore”, ky seksion i sigurimit të automjeteve është krijuar për të mbuluar tarifat ligjore, shumat e parave që duhet të paguhen për të zgjidhur paditë dhe kosto të tjera.

Një TPL ështët efektive kur dikush bën një kërkesë për dëmshpërblim kundër jush ose kompanisë suaj të sigurimit. Ky lloj sigurimi i makinës garanton që ju nuk duhet të paguani për dëmet e shkaktuara nga një aksident automobilistik.

Çfarë mbulon sigurimi i përgjegjësisë ndaj palëve të treta?

Sigurimi i përgjegjësisë ndaj palëve të treta zakonisht mbulon:

  • Kostot mjekësore për lëndimet (përfshirë këmbësorët, çiklistët dhe viktimat)
  • Kostot e riparimit për çdo automjet që ju dëmtoni
  • Riparime ose zëvendësime për dëmtime në pronën e njerëzve të tjerë
  • Tarifat ligjore dhe paditë si pasojë e aksidentit

Kur zbatohet sigurimi i përgjegjësisë ndaj palëve të treta?

Këtu janë disa skenarë ku sigurimi i përgjegjësisë ndaj palëve të treta do të ndërhyjë për të mbuluar koston e dëmit që ju shkaktoni.

TPL do t’i mbulojë kostot nëse:

  • Ju dëmtoni makinën e fqinjit tuaj
  • Makina juaj rrëshqet duke shkaktuar dëme në pronën e kompanisë (tabelat, ndërtesat)
  • Një anëtar i familjes së një këmbësori ose çiklisti po ju padit për dëmin e shkaktuar ndaj automjetit të tyre
  • Ju shkaktoni një aksident me një automjet tjetër, me pasojë vdekjen dhe familja e shoferit të të ndjerit ju padit

Nëse jeni fajtor për një aksident dhe i shkaktoni lëndime ose dëmtime pronësore një pale të tretë, siguruesi juaj do të rishikojë kostot për t’i kompensuar ato dhe do të ofrojë një zgjidhje. Nëse ata bien dakord, kërkesa do të paguhet dhe do të mbyllet. Nëse jo, i dëmtuari mund të kërkojë këshillim juridik ose të ngrejë padi. Ju do të keni mbulim për këto kosto deri në kufirin tuaj të politikës së sigurimit. Kontrata TPL hyn në fuqi në orën 24.00 të periudhës së fillimit të sigurimit dhe kopja e TPL-se eshte e njohur edhe si faturë tatimore.

Përse Atlantik Sha?

Keni Pyetje?

Na Ndiqni

- shërbime të tjera

Keni Pyetje? Na telefononi dhe merrni përgjigje në mënyrë direkte

sqAlbanian