Shpërnda:

Atlantik Sha: Siguracioni Kufitar

Frymëzuar nga globalizimi dhe teknologjia, biznesi ndërkufitar po lulëzon pasi kompanitë në të gjitha industritë kërkojnë tregje të reja për mallrat dhe shërbimet e tyre. Së bashku me shpërblimet dinamike vjen një numër në rritje i rreziqeve të reja si siguria kibernetike, terrorizmi, rreziqet e zinxhirit të furnizimit, ndryshimi i koncepteve të interesave të siguruara në asetet e prekshme dhe jo-materiale në mbarë botën dhe në hapësirën kibernetike.

Atlantik Sha ofron njohuri mbi sfidat unike të mbrojtjes së sigurimit me të cilat përballen kompanitë që bëjnë biznes përtej kufijve, ndryshimet kryesore midis politikave të sigurimit ndërkufitar dhe atij vendas, dhe politikave të ndryshme ndërkufitare që menaxhon. Ne kemi përvojë të gjerë në trajtimin e politikave të ndryshme të sigurimit që kemi në dispozicion.

Çfarë është sigurimi ndërkufitar i jetës?

Shumica e njerëzve tashmë janë të vetëdijshëm se çfarë është sigurimi i jetës – një siguracion që individët marrin për të siguruar që të dashurit e tyre të cilët marrin mbështetje financiare në rast të vdekjes së tyre. Një pagesë në para mund të ndihmojë në mbulimin e kostove të funeralit, pagesave të hipotekës dhe shpenzimeve të përgjithshme të jetesës së vartësve.

Siguracioni ndërkufitar i jetës i referohet politikave ku përfituesi i policës së sigurimit jeton në një vend tjetër. Për shembull, një punëtor emigrant në Itali, i cili ka emëruar një anëtar të familjes në vendin e tij si përfitues të siguracionit të jetës. Prandaj, kërkohet një pagesë siguracioni ndërkufitar, në mënyrë që marrësi të ketë akses në pagesën që i takon.

Cili është ndryshimi midis siguracionit ndërkufitar të jetës dhe sigurimit të jetës?

Siguracioni ndërkufitar i jetës dhe sigurimi i jetës janë terma që tingëllojnë të ngjashëm dhe shpesh përdoren në mënyrë të ndërsjellë, megjithatë, ka një ndryshim.

Sigurimi i jetës mbulon mbajtësin e policës për një periudhë të caktuar kohore (p.sh. 5, 10 ose 25 vjet) dhe paguhet vetëm nëse ai vdes brenda kësaj periudhe. Sigurimi i jetës, nga ana tjetër, mbulon mbajtësin e policës për të gjithë kohëzgjatjen e jetës së tyre – kjo është arsyeja pse njihet edhe si mbulimi i “gjithë jetës”. Kjo do të thotë se një pagesë është gjithmonë e garantuar, ndryshe nga një policë afatgjatë sigurimi jete, ku kjo ndodh vetëm nëse mbajtësi i policës vdes gjatë afatit të caktuar. Për këtë arsye, sigurimi i jetës tenton të jetë opsioni më i shtrenjtë.

Çfarë ofron sigurimi ynë kufitar?

Praktika jonë globale fokusohet në ofrimin e këshillave strategjike për mbajtësit e policave të korporatave se si ata mund të pozicionohen më mirë për të maksimizuar mbulimin e sigurimit për aktivitetet ndërkufitare.

Shkurtimisht, ne ndihmojmë kompanitë shumëkombëshe të marrin mbulim sigurimi për:

  • Humbjet e palës së parë, të tilla si dëmtimi i pronës, dëmtimi i ngarkesave detare dhe ndërprerja e biznesit;
  • Tarifat e avokatit për t’iu përgjigjur hetimeve të qeverisë, pretendimeve të palëve të treta dhe incidenteve kibernetike;
  • Detyrimet e palëve të treta, të tilla si shlyerjet dhe gjykimet në pretendimet e ngritura kundër korporatave dhe drejtorëve dhe zyrtarëve të tyre nga rregullatorët e qeverisë, klientët, konsumatorët, investitorët, aksionarët, partnerët e biznesit të zinxhirit të furnizimit, palët kontraktuese, punonjësit dhe palët e tjera të treta;
  • Rreziqet e transaksionit, rreziku politik, rreziku i kredisë dhe detyrimet tatimore;
  • Detyrimet e sigurisë kibernetike.

Për më tepër, kompania jonë e sigurimeve i ndihmon klientët me formulimin e policës dhe rishikimin e formularit, ofron auditime të policave të sigurimit dhe shërbime të kujdesit të duhur të siguracionit.

Përse Atlantik Sha?

Keni Pyetje?

Na Ndiqni

- shërbime të tjera

Keni Pyetje? Na telefononi dhe merrni përgjigje në mënyrë direkte

sqAlbanian