Sigurime Inxhinierike (CAR/EAR/MI)

Shpërnda:

Atlantik Sha: Siguracioni inxhinierik

Atlantik Sha: Siguracioni inxhinierik

Nëse drejtoni një biznes të inxhinierisë elektrike ose softuerike, ose punoni si profesionist i pavarur në fushën e inxhinierisë, kontratat për të cilat aplikoni mund t’ju kërkojnë të blini siguracionin inxhinierik. Ky siguracion mbulon punën tuaj dhe pajisjet që përdorni.

Ja një vështrim se çfarë mbulon siguracioni inxhinierik dhe pse është e rëndësishme të keni sigurime të përshtatura për profesionin tuaj.

Si ndryshon siguracioni për inxhinierët nga siguracionet e tjera të biznesit?

Kur kërkoni siguracion inxhinierik, është e rëndësishme të blini siguracione të krijuara posaçërisht për inxhinierët pasi rreziqet janë të ndryshme nga profesionet e tjera. Nëse blini vetëm siguracione të përgjithshme të biznesit, ka shumë të ngjarë që nuk jeni plotësisht të mbrojtur dhe kërkesa juaj mund të refuzohet.

Siguracioni inxhinierik ju mbron në ndërtimin dhe funksionimin e instalimeve dhe makinerive speciale, projektimin e sistemeve dhe funksionimin e softuerëve dhe pajisjeve kompjuterike. Mund të përshtatet për industri dhe lloje të ndryshme biznesi, të tilla si energjia, biomjekësia dhe përpunimi i sinjalit. Sidoqoftë, kur të merrni kuotën tuaj të sigurimit, sigurohuni që të përshkruani me saktësi punën tuaj.

Pa siguracionin e duhur, disa nga kontratat ose projektet me të cilat po punoni mund të konsiderohen shumë të rrezikshme. 

Çfarë mbulon siguracioni inxhinierik?

Siguracioni inxhinierik tradicionalisht është fokusuar në mbulimin e makinerive dhe pajisjeve të mëdha të përdorura në industrinë e prodhimit dhe të ndërtimit. Politikat e para të siguracionit të krijuara posaçërisht për inxhinierët mbulonin punën e inxhinierëve në inspektimin e makinerive dhe pajisjeve.

 

Sigurime inxhinierike.

Kjo është për shkak të shqetësimeve të shëndetit dhe sigurisë. Makineritë e rrezikshme shkaktuan aksidente dhe punonjësit shpesh lëndoheshin ose vriteshin. Duke caktuar një inxhinier ose “person të zgjuar” për të inspektuar makineritë, ne mundëm të identifikonim rreziqet që lidhen me lloje të ndryshme makinerish dhe të parandalonim që të ndodhnin aksidente.

Në ditët e sotme, mbulesa është zgjeruar për të mbuluar makineritë dhe pajisjet e inspektuara dhe të pa kontrolluara. Llojet e makinerive dhe pajisjeve që mund të mbulohen janë bërë gjithashtu më të ndryshme, duke filluar nga:

 • Termocentrali
 • Kaldaja
 • Transformatorët
 • Gjeneratorët
 • Turbinat
 • Makineritë përpunuese
 • Makineritë e prodhimit të letrës dhe makinat e printimit
 • Kompjuterat, njësitë e procesorëve qëndrorë dhe sistemet softuerike

Siguracioni i inxhinierëve mbulon gjithashtu ndërprerjen e biznesit, lëvizjen e makinerive, impiantin e punësuar brenda ose jashtë dhe përkeqësimin e stokut.

Mbrojtja e pajisjeve dhe makinerive elektrike që zotëroni

Siguracioni inxhinierik mbulon të gjitha pajisjet elektrike dhe makineritë e përdorura në punë. Ju mund të zgjidhni të keni një shumë siguracioni që pasqyron vlerën e makinës suaj, ose mund të zgjidhni ta zëvendësoni atë “si krejt të re”. Megjithatë, pasi pajisja ka kaluar një kohë të caktuar përdorimi, ose nëse pajisja është ruajtur dhe përdorur jashtë, “si e re” në përgjithësi nuk është më e disponueshme si opsion.

Siguracioni i teknikut mbulon pajisjet jashtë vendit dhe në përgjithësi nuk kërkon specifikim të pajisjeve individuale. Ju gjithashtu duhet të siguroni çdo pajisje profesionale që mund t’ju duhet të merrni me qira për kontratën specifike me të cilën po punoni.

Mbulimi mund të sigurohet për:

 • Humbje apo vjedhje
 • Prishje të paisjes 
 • Dëmtime aksidentale të jashtme
 • Dëmtime të papritura dhe të paparashikuara

 

Sigurimi i Ndërprerjes së Biznesit

Si pjesë e Siguracionit të Inxhinierit, ju mund të keni të përfshirë Sigurimin e Ndërprerjes së Biznesit (gjithashtu i referuar ndonjëherë si Kontingjent). Kjo ju mbron nëse pajisja juaj zhvillon një defekt që shkakton një avari ose shpërthim. Nëse kjo ndodh, mund t’ju duhet të ndaloni së punuari për një periudhë kohore ndërsa paisja është duke u rregulluar. Sigurimi juaj i Ndërprerjes së Biznesit do të mundësojë kompensim financiar për të mbuluar humbjen e fitimeve ose rritjen e kostove të punës nëse ndodh një incident i tillë.

Sigurimi inxhinierik i të gjitha rreziqeve (EAR)

EAR mbulon punën ku jeni punësuar për të instaluar dhe testuar makinën tuaj. Kjo varion nga vendosja dhe vënia në punë e një makine të vetme të montuar paraprakisht ose të një pjese të pajisjes në ndërmarrjen e një prodhuesi, deri te ngritja e një linje prodhimi shumë milionë paund në një fabrikë makinash. Shpesh rreziku kryesor me të cilin përballeni është dështimi gjatë testimit.

Sigurimi i Dëmshpërblimit Profesional

Teknikëve u kërkohet të kenë sigurim të përgjegjësisë profesionale. Kjo do t’ju mbrojë nëse bëni një gabim gjatë punës. Ata mund të japin pa dashje këshilla të këqija, të ofrojnë shërbime të papërshtatshme ose të ofrojnë dizajn të keq. Sigurimi i përgjegjësisë profesionale mbulon çdo gjë që shkakton humbje financiare për klientin. Ai gjithashtu mbulon kostot e mbrojtjes ligjore dhe kompensimin financiar për klientët.

Mbulimi i dëmshpërblimit profesional mund të përfshijë:

 • Neglizhencë profesionale (nëse bëni një gabim gjatë kursit të punës suaj për një klient)
 • Humbje parash ose mallrash
 • Humbja e të dhënave ose dokumenteve
 • Shpifje 
 • Shkelje e paqëllimshme e konfidencialitetit ose të drejtës së autorit
 • Sigurimi i Përgjegjësisë Publike
 • Sigurimi i Përgjegjësisë Publike do t’ju mbulojë nëse dikush lëndon veten gjatë qëndrimit në ambientet tuaja. Do të paguhet gjithashtu nëse dëmtoni aksidentalisht diçka që i përket një klienti, qoftë në ambientet tuaja ose të tyre.

 

Sigurimi i ndërtesave dhe përmbajtjeve

Ashtu siç do të mbroni shtëpinë tuaj dhe përmbajtjen e saj me sigurim, po ashtu duhet të siguroni zyrën tuaj (nëse keni një të tillë) dhe përmbajtjen e saj. Sigurimi i përmbajtjes do të mbulojë të gjitha pajisjet që përdorni për punë, duke përfshirë pajisjet portative që i përdorni larg ambienteve të biznesit tuaj.

Siguracion i besueshëm për inxhinierët elektrikë 

Atlantik Sha u ofron inxhinierëve elektrikë, softuer dhe të tjerë sigurime të përshtatura për nevojat e tyre. Ju mund të siguroheni se ne e kuptojmë punën që bëni dhe rreziqet specifike me të cilat përballeni. Kontaktoni sot për të diskutuar kërkesat tuaja!

Përse Atlantik Sha?

Keni Pyetje?

Na Ndiqni

- shërbime të tjera

Keni Pyetje? Na telefononi dhe merrni përgjigje në mënyrë direkte

sqAlbanian