Sigurimi i Aksidenteve ne Pune Miniere

Shpërnda:

Atlantik Sha: Siguracioni i Minatorëve nga Aksidentet

Punëdhënësit kanë detyrim ligjor ndaj punonjësve të tyre që të ofrojnë siguri në vendin e punës. Megjithatë, edhe kur merrni të gjitha masat paraprake, mund të ndodhin aksidente. Bizneseve në industrinë e minierave u kërkohet të kenë sigurim të kompensimit të punëtorëve për të mbrojtur punëdhënësit nga pretendimet që lidhen me dëmtimet për 

shkak të punës dhe për të siguruar mbulim për kujdesin mjekësor dhe të ardhurat e humbura për punëtorët e minierave. Atlantik Sha ofron disa nga policat më të mira për sigurimin e minatorëve nga aksidentet, ndaj nëse kërkoni një kompani sigurimesh të besueshme dhe profesionale në Shqipëri, ju mbilojmë ne!

Çfarë është siguracioni i aksidenteve për minatorët?

Siguracioni i aksidenteve për minatorët është një lloj sigurimi që kompenson dëmtimet e lidhura me punën, të tilla si lëndimet në dhe jashtë vendit të punës dhe aksidentet gjatë punës minerare. Siguracioni i aksidenteve për mbulimin e minatorëve u paguhet punëtorëve të dëmtuar pavarësisht nga faji për aksidentin, duke mbuluar orët e humbura të punës dhe përfitimet mjekësore dhe rehabilituese. Personat fizikë dhe juridikë të angazhuar në minierat nëntokësore dhe mbitokësore të qymyrit, dhe minierat nëntokësore të mineraleve, përveç qymyrit të fortë, duhet të kenë siguracioni për aksidentet në punë për punonjësit e përfshirë në përgatitjet e minierave. Thithja e papritur e gazit, djegiet dhe lëndimet e muskujve dhe nervave, ndrydhjet dhe frakturat gjatë punës llogariten gjithashtu si aksidente në punë.

Çfarë mbulon sigurimi i aksidenteve për minatorët?

Për të gjithë punonjësit e minierave nëntokësore dhe mbitokësore ofrohet policë sigurimi nga aksidenti për minatorët dhe mbulon të siguruarin në rast lëndimi trupor aksidental në punë.

Sigurimi i aksidenteve për minatorët mund të mbulojë:

  • Humbje jete
  • Paaftësi të përhershme (djegie të shkallës së tretë, humbje e të folurit dhe dëgjimit, humbje e pjesshme ose e plotë e përdorimit të një gjymtyre, dëmtim i një organi si veshka ose shpretka, etj.)
  • Shpenzimet mjekësore të përcaktuara në kontratën e sigurimit

Pse është i rëndësishëm siguracioni i aksidenteve për minatorët?

Industria minerare ka përjetuar një rritje të shpejtë dhe është kthyer në një sektor të rëndësishëm në Shqipëri. Duke qenë se puna minerare zhvillohet kryesisht në një mjedis me punë intensive dhe me rrezik të lartë, siguracioni i aksidenteve për minatorët është thelbësor për menaxhimin e rrezikut për operatorët. Siguracioni i aksidenteve për minatorët ofron një masë mbrojtjeje kundër pasojave të një aksidenti që ndodh gjatë punës minerare. Është një masë thelbësore për të siguruar përparimin e duhur të aktivitetit tuaj minerar dhe sigurinë e punëtorëve tuaj.

Pse duhet të zgjidhni Atlantik Sha si kompaninë tuaj të sigurimit?

Të gjeni një siguracion të aksidenteve për minatorët që ofron mbrojtjen që ju nevojitet mund të duket e vështirë në fillim. Të kuptuarit e shumë opsioneve të siguracionit në dispozicion mund të jetë sfidues. Diskutimi i rreziqeve të mundshme dhe aseteve tuaja me një agjent profesionist sigurimesh përpara se të merrni një vendim për siguracionin e minierave mund të jetë jashtëzakonisht i dobishëm.

Atlantik Sha ka zhvilluar një ekspertizë të gjerë në shumë fusha teknike kur bëhet fjalë për siguracionin më të mirë të aksidenteve për minatorët. Ekspertët tanë janë të trajnuar dhe të specializuar në fushën e sigurimeve, prandaj janë në gjendje të japin këshilla vendimmarrëse në mënyrë që t’ju ndihmojnë të merrni vendimet më të mira për biznesin tuaj minerar. Stafi ynë do të ofrojë informacion me vlerë për ju dhe individë të tjerë të angazhuar në linjën tuaj të biznesit, të cilët duan të kuptojnë më mirë çështjet e sigurimit, në mënyrë që shërbimet tona të jenë sa më transparente. Me mbi 100 zyra në mbarë vendin, mund të gjeni lehtësisht një nga agjentët tanë pranë jush për t’ju ndihmuar të gjeni dhe krahasoni siguracionet e duhura për biznesin tuaj. Pra, nëse po kërkoni një kompani sigurimesh të besueshme për biznesin tuaj të minierave, mund të mbështeteni te stafi ynë profesional dhe që përgjigjet shpejt për t’ju ofruar siguracionin më të mirë të aksidenteve për minatorët.

Përse Atlantik Sha?

Keni Pyetje?

Na Ndiqni

- shërbime të tjera

Keni Pyetje? Na telefononi dhe merrni përgjigje në mënyrë direkte

sqAlbanian