Sigurimi i Detyruar i Pasagjereve ne Transportin Publik

Shpërnda:

Atlantik Sha: Sigurimi i Detyruar i Pasagjerëve në Transportin Publik

Sigurimi i pasagjerëve të transportit publik është sigurim i detyrueshëm që kompenson dëmtimet e pësuara gjatë udhëtimit në punë në rast të paaftësisë së përhershme ose vdekjes për shkak të një aksidenti trafiku. Kjo politikë hyn në fuqi kur pasagjeri është në automjet ose teksa po hyn dhe del nga automjeti. Lexoni më shumë për të mësuar gjithçka rreth sigurimit të pasagjerëve të transportit publik të ofruar nga Atlantik Sha, një nga kompanitë kryesore të sigurimit në Shqipëri.

Për kë vlen sigurimi i pasagjerëve të transportit publik?

Subjekt i sigurimit janë pasagjerët në mjetet e transportit publik si:

 • Mjetet hekurudhore
 • Autobusë
 • Avionë
 • Të gjitha llojet e anijeve
 • Linja kabllore dhe tërheqje skish
 • Automjete taksi

 

Çfarë mbulon sigurimi i pasagjerëve të transportit publik?

Sigurimi i pasagjerëve të transportit publik mbulon rreziqet e mëposhtme: vdekja dhe paaftësia e përhershme si rezultat i një aksidenti trafiku.

 • Vdekja e të siguruarit për shkak të një aksidenti: Shuma e sigurimit do t’u paguhet trashëgimtarëve ligjorë.
 • Invaliditeti për shkak të një aksidenti: Të siguruarit do t’i paguhet një përqindje e shumës së sigurimit, e barabartë me përqindjen e paaftësisë së përhershme, siç përcaktohet nga institucionet ose komisionet kompetente.

Si funksionon sigurimi i pasagjerëve të transportit publik?

Kompanitë kanë detyrimin ligjor të kontraktojnë sigurimin e pasagjerëve të transportit publik në rast të lëndimeve trupore të shkaktuara ndaj pasagjerëve gjatë udhëtimit. Nëse shoferi nuk është përgjegjës për aksidentin sipas kontratës së sigurimit, kompania e transportit është ende përgjegjëse për mbulimin e dëmit të shkaktuar pasagjerëve të saj.

Sigurimi i pasagjerëve të transportit publik mbulon dëmtimet personale që vijnë nga goditjet, përmbysjet, përplasjet, thyerjet, shpërthimet, zjarrvëniet, daljet nga autostrada, ndikimet e jashtme dhe keqfunksionimet e tjera që prekin rëndë automjetin. Pasagjerët kanë të drejtë për kompensim nëse, si rezultat i një aksidenti, ndodhin sa vijon:

 • humbje jete
 • paaftësia e përhershme për punë
 • lëndime të rënda duke shkaktuar pamundësi për të punuar për një periudhë kohore të konsiderueshme
 • Raste kur nevojitet ndihmë mjekësore

 

Detyrimet e pasagjerëve

Kushtojini vëmendje të gjithë informacionit që përmbajnë panelet ose broshurat e ofruara nga kompania, si dhe udhëzimeve dhe rekomandimeve të stafit të saj. Kujdesuni që të ruani biletën tuaj derisa të përfundoni udhëtimin tuaj. Respektoni masat parandaluese të marra për sigurinë dhe komoditetin tuaj.

Pasagjeri ka të drejtë të ankohet nëse kompania nuk respekton kushtet e kontratës. Kompania duhet të ketë në dispozicion formularët e ankesave të klientëve me kërkesë të pasagjerëve brenda autobusit (në rast të transportit të rregullt publik) ose trenit nëse kishte punonjës përveç shoferit.

Pse duhet të zgjidhni Atlantik Sha si kompaninë tuaj të sigurimit të pasagjerëve të transportit publik?

Atlantik Sha, si një kompani lider sigurimesh në Shqipëri, ofron plane gjithëpërfshirëse sigurimesh me çmime konkurruese. Ne i kuptojmë rreziqet e përfshira gjatë transportit publik dhe vlerësojmë sigurinë e pasagjerëve tuaj, prandaj ne përdorim ekspertizën tonë dhe përvojën shumëvjeçare për t’ju ofruar shërbime cilësore dhe kujdes të vazhdueshëm ndaj klientit. Pra, nëse po kërkoni një plan sigurimi të pasagjerëve të transportit publik cilësor dhe të përballueshëm, Atlantik Sha do të sigurohet që t’ju mundësojë mbështetjen dhe ndihmën financiare të nevojshme për të përballuar çdo vështirësi.

Përse Atlantik Sha?

Keni Pyetje?

Na Ndiqni

- shërbime të tjera

Keni Pyetje? Na telefononi dhe merrni përgjigje në mënyrë direkte

sqAlbanian